Názory

lecit Zajisté jste to již zažili nebo jste to slyšeli vyprávět – pacient přichází k léčiteli, a ten nějakým neznámým způsobem ví o pacientových potížích. Buď použije nějakou techniku nebo ne, a i když pacient nic neřekne, léčitel mu poví o jeho potížích, nemocech z minulosti.

 

spotrebniNavštívili jste někdy „Festival esoteriky“? Ti z vás, co už ano, si mohou srovnat myšlenky a názory s mými a ti, kteří tak ještě neučinili, budou mít inspiraci na příště – myslím, že je to dobrá zkušenost pro život! 

 

V pořadu TV Nova “Na vlastní oči” se objevila další netradiční terapie – terapie něhou. Provádí ji jistý Jan Havelka jako službu především druhému pohlaví za 500 Kč/hod. 

mobil-mZdánlivě nelogická otázka, ale jen napohled. Brzy se dozvíme, že asi ano.

Objeví-li se náhle množství technických vymožeností, které sice užíváme, ale valná většina lidí nechápe jejich technické zázemí a podstatu, vyrojí se halda chytráků, využívající této nevědomosti k vlastnímu obohacení. 

oblicej3Tento článek čerpá z několika ruských zdrojů, vyprávění pamětníků, pracovníků vědeckovýzkumných ústavů, svědků.

Jejich hodnověrnost nelze ověřit.