Poltergeist

"Nevěřím v přízraky," řekl jeden.

„Vždyť není třeba," odvětil druhý a rozplynul se.

(anglická anekdota)

 

 

Libanonský mnich Charbel se stal svatým za velmi zvláštních okolností.

 

 

Parapsychologie se snaží vysvětlit paranormální jevy (tedy i strašení) ve shodě se soudobým stavem vědeckých poznatků a světovým názorem. Zavrhuje hermetickou tradici i náboženství. Snaží se používat vědeckých metod ke zkoumání. Tvrdí, že všechny nepochopitelné jevy jsou projevem dosud neznámých psychických energií živého člověka.

Je přirozené mít strach z neznáma a věcí, které nemůžeme pochopit nebo vysvětlit. Jednou takovou hrůzunahánějící věcí jsou duchové. Ne každý na tento jev může za svého života narazit, ale pokud se tak stane, nemusí to být vždy příjemné setkání. Někteří lidé jsou duchy navštěvováni dokonce častěji, není tedy divu, že se jich chtějí zbavit a žít svůj obyčejný život, na který jsme všichni zvyklí.

jungmC.G.Jung sám o sobě píše, že ve svém životě zažil několik psychotických epizod.

Jestliže uvážíme, že podstatou psychózy je si vlastní psychozu nepřipustit, pak tedy nepoznaných psychotických stavů musel Jung zažít ještě daleko víc, než kterých si byl vědom. Kdoví, jestli toto není adekvátní vysvětlení jeho teorie "fenoménů ztělesnění".  

zjeveniZážitky, jako je tento, jsou méně časté, spíše řídké. Proto jsou o to působivější, i když vědecké ověření pravosti všech jevů nemůže být plně zvládnuto pro zaneprázdnění vědy praktickými lidskými problémy. 

polt01  Z archivu dnes přinášíme dobovou zprávu starou téměř 100 let o jednom případu strašidelného domu.   

 

 

polt01Když jsme byli malé děti, byli jsme obklopeni strašidly, čerty a démony. Tyto neviditelné bytosti a dětské obavy se postupně vytrácely z našeho světa. Je však možné, že neviditelné bytosti existují?

 

zjeveniV roce 1999 už 7000 osob z 85 zemí vstoupilo do Mezinárodního sdružení lovců přízraků. Co způsobilo takový zájem?

 

 

 

zjeveniPodivná věc se v roce 1991 přihodila paní Kamile z Ostravy. 

Jednou odpoledne si četla v obýváku Zvonokosy, když se jí zdálo, že slunce toho dne zapadá nějak neobvykle, s daleko větším jasem než jindy.

 

zjeveniDne 7. července roku 1945 se odehrál na pařížském hřbitově, který leží blízko Montparnasu, pohřební obřad za přítomnosti početného zástupu pohřebních hostů.