cp 991Časopis Cesty psychotroniky roč. 2000 vycházel jako občasník Jednoty českých a slovenských badatelů v psychotronice v letech 1999 - 2003

Obsah ročníku:

Číslo 1 / 3         

Úvodní slovo

Válek, O.:     Širší pojetí lidské psychiky

Osobnost: FRANTIŠEK KAHUDA

Terminologický slovníček: BIOTELEKINEZE

Fikejz, R.:  Převzato z Internetu

 

Číslo  2 / 4        

Úvodní slovo

Fyzika transcendentna

Projekt SETI@home

Strukturální základna psychotroniky

Terminologický slovníček: BIOTERAPIE

Internetové stránky s psychotronickou tématikou