cp 991Časopis Cesty psychotroniky roč. 2001 vycházel jako občasník Jednoty českých a slovenských badatelů v psychotronice v letech 1999 - 2003.

Obsah ročníku

Číslo 1 / 5          

 

Válek, O.:      Psychotronický výzkum

Skalární vlny – Teorie a experimenty

Výroční schůzka JČSBP

Internetové stránky s psychotronickou tématikou

Existenční vědomí

Prezentace JČSBP na Internetu