cp 991Časopis Cesty psychotroniky roč. 2003 vycházel jako občasník Jednoty českých a slovenských badatelů v psychotronice v letech 1999 - 2003

Obsah ročníku


Číslo 1 / 6           

Sdružení badatelů v psychotronice - vznik, poslání a cíl

Válek, O.:      Hmota - energie - vědomí 

Nové "Cesty psychotroniky"