cp 051Časopis Cesty psychotroniky roč. 2005 vycházel jako zpravodaj Klubu psychotroniky a UFO - sekce Sdružení badatelů v psychotronice

Obsah ročníku

 

Číslo 1 / 12    

TEORETICKÉ OTÁZKY
    Válek, O.:      Psychotronický jev – telegnoze (II)
    -r-     Izotopy a parapsychologie
    -r-     Co je xenoglossie

PSYCHOTRONIKA V PRAXI
    -r-     Jezdci psychotronické apokalypsy
    -r-     PEER efekt ve vojenství (pokračování)
    -r-     Přízraky si nedají pokoj
    -r-     Opět na téma jasnovidnost …
    -r-     … a hypnóza
    -r-     Přírodní magie
    -r-     Záhada …
    -r-     Studie o zázračných otěhotněních byla falešná

AKTUALITY, NÁZORY
    Baumgartl, V.:     Co hýbe virgulí?
    David:      O duchovnu a „duchovnu“…
    Vydra, V.:     Potýkání se s chytrými psychopaty
    Válek, O.:     Psychotronica Slovaca 2004
    Lenková, J.:     Srdce Kondrakaru
    -r-     Smutná zpráva - odešel Zdeněk Rejdák

OSOBNOSTI
    -r-     František Ferda

INZERCE


cp 052Číslo 2 / 13     

 

TEORETICKÉ OTÁZKY
    -r-     

Psychotronický jev – telepatie
    Pavlík, J.:     Odhalí věda záhady lidské paměti?

PSYCHOTRONIKA V PRAXI
    -r-     

Astrální putování
    Lenková, J.:      Bitvy psychotroniků
    -r-     Fotografické oko
    -r-     Magnetická dívka
    -tor-:     Laser z lidského oka
    -r-     Záhady telepatie
    Dave:     Mysl žije i po smrti

AKTUALITY, NÁZORY
    -r-    Prezident utekl před strašidly
    -mh-:      K technologii JL
    -r-     Přízraky si nedají pokoj
    -hm-:    Jak je to s tzv. nabíjecími obrazy
    Rozinka:      Protéza ohlásila smrt
    -r-     Délka lidského života

OSOBNOSTI
    -r-     Jan Mikolášek

INZERCE


cp 053Číslo 3 / 14     

 

TEORETICKÉ OTÁZKY
    -r-     Přehled objevů Johna W. Keelyho (Jerry W. Decker, U.S.A.)
    -r-     Aura
    -r-     Laser z lidského oka - PEER efekt
    -r-     Záhady telekinese
    Dosoudil, T.:     Záhadné informace (1) - šedá zóna poznání

PSYCHOTRONIKA V PRAXI
    Lenková, J.:      Armády duchů
    Šafařík, L.:     Jak je to s psychotronickým zkoumáním agrosymbolů

AKTUALITY, NÁZORY
    -r-     Automatická kresba
    -r-     Tajemný zázrak z dob inkvizice zůstal neobjasněn
    -r-     Jde skutečně o hledání geopatogenních zón ?
    Baumgartl, V.:     Co má vliv na pohyb virgule?
    -r-     Ad : Holotropní dýchání
    -r-     Kde se vzala Diamantová voda ? 

   -hm-:     Na smetišti jasnovidců
    Vydra, V.:     Ad: Zpráva o výročním zasedání ČePeS

INZERCE

 

cp 054Číslo 4 / 15     


TEORETICKÉ OTÁZKY
    -r-     Drobečková, V.: Úloha alternativní medicíny v kultuře
    -jd-:     Falešné vzpomínky
    -jd-:     K otázkám telepatie
    Dosoudil, M. - Dosoudil, T.:      Psychotronika a skepse


PSYCHOTRONIKA V PRAXI
    -jd-:     Chůze po ohni
    -sbp-:        Máte psychotronické schopnosti?
    -nk-:      Smrtící pozoun
    -sbp-:      J. Bergier: Tajemství ohně (1)
    -jd-:     Materializace a bilokace
    Vlasák, J.:     K odhalování tumo

AKTUALITY, NÁZORY
    -ls-     Za hledáním podstaty psychotroniky
    -spock-     Mám zážitek ...
    -r-     Vědec se prý "živil" světlem

OSOBNOSTI
    -sbp-:   Paracelsus
    -r-:      Za Jindřichem Pasekou

INZERCE


cp 055Číslo 5 / 16     

 
TEORETICKÉ OTÁZKY
    Válek, O.:     Psychotronický jev - psychokinese (1)
    -js-:      Psychokinese v praxi

PSYCHOTRONIKA V PRAXI
    -sbp-:      J. Bergier: Tajemství ohně (2)
    -r-:      Kdo se to ozýval?
    -r-:      Poltergeist v Braníku
    -r-:      Krvavý poltergeist
    -r-:      Vidění pomocí kůží

AKTUALITY
    -r-:     Budou lidé žít 1000 let ?
    -r-:     Kdo obchází v muzeu?

NÁZORY
    -s-:     Smrtící pozoun - ohlasy
    -rt-:     Je psychotronika šarlatánství, napřirozeno, nebo pouhá fyzikální, dosud nepoznaná oblast?
    -ls-:     Od šamanských praktik k modernímu šarlatánství

MŮJ ZÁŽITEK
    -an-:      Vyvolal jsem ženského démona?
    -j-:      Stojí nad tebou...

INZERCE