Praxe

V prvních desetiletích 20. století se v československém tisku objevily publikace domácích experimentátorů, zabývajících se studiem telekineze.


 

kulesovovaOrgán sovětské Akademie věd “Priroda” se vrací obšírným článkem doktora fyzikálně matematických věd N. D. Ňuberga k “fenoménu Rózy Kulešovové”, která umí se zavázanýma očima pomocí prstů čar číst, rozlišovat barvy, atd.

 (Z archivu CP) 

 

Popis 1. fáze realizace projektu (1)

 

 

O Rusce Nataše Demkinové (1987) se v roce 2004 rozšířilo, že má schopnost vidět skrz lidské tělo, a tím určit diagnózu nemocných.

 

 

Vědci se snaží dokázat, že telepatie existuje

 

 

 

Využívání zvláštních schopností senzibilně nadaných osob není v poslední době již žádnou zvláštností.

 

 

 

 

 

Pod Bratskem našli dopis z roku 1952,

ve kterém německý zajatec předpověděl smrt Stalina a Beriji

 

Ted SeriosNa příkladu jednoho nespalitelného a bolesti se vyhýbajícího chodidla jsem se Vás, navzdory vývodům Clarkova televizního seriálu o podstatném vlivu Leidenfrostova efektu, v minulém čísle snažil přesvědčit o tom, že se některé naše životní zkušenosti nemusí vždy nutně shodovat se současnou interpretací světa.

 

 

V únoru 1960 francouzský novinář Gérald Messadi (1) v časopise Science et Vie (Cesty vědy - (2) uveřejnil zprávu pod názvem

"Podivný zážitek na palubě Nautilu.“

Jasnovidné schopnosti jsou zvláště cenné tam, kde vládne náhoda a vše závisí jen na ní. Jednou z takových sfér je vojenství.

Mnozí vojevůdci se často obraceli o radu k jasnovidcům, astrologům i nejrůznějším věštcům.

Osoba doc. RNDr. Ivo Chudáčka, DrSc. není čtenářům ZAZ neznámá. Již v ZAZ č. 4 z roku 1994 v článku "Netušené možnosti ?" (1) byl komentován "psychotronický experiment" pana docenta, při kterém se z roury jakoby od kamen šířil "mesmerovský ód", a byl zachycován kyvadly samotného experimentátora.