Při zkoumání tohoto tématu je důležité znát možnosti psychotroniky a také mít na paměti problém zdrojů. Ten je v zemích bývalého SSSR velmi podstatný. Pouze znalci ruského tisku ví, který zdroj je seriózní, a který patří do tzv. „žoltoj pečati“, tedy bulváru, který se v rusky mluvících zemích dovede tvářit velmi zajímavě. Těží z toho, že vše, co je ruské nebo sovětské, je synonymem pro tajné.

  

Už poněkud fantastické příhody...

V roce 1983 byl v SSSR učiněn pokus se senzibilem a léčitelem V. N. SAFONOVEM.  14. dubna 1983 sovětský historik P. P. GLOBA udělal seznam jedenácti francouzských králů s uvedením letopočtů. kdy vládli a opatřil je jejich litografiemi. Z historických záznamů je  známo, na jakou nemoc ten či onen král zemřel - na dobové úrovni poznání.

   Safonov měl určit nemocné orgány - dostal k tomu seznam králů a jejich litografické podobizny. Určil napadené orgány se 100% přesností. Safonov to vysvětluje takto - je schopen vyvolat si fantom daného jedince s dostatečnou přesností - a získá o něm informace - ať je živ nebo mrtev. To znamená, že tyto informace někde existují jako soubor o daném jedinci.

   V. B. POLJAKOV ve své stati "Teoretické základy mimosmyslových souvztažností" v časopise Parapsycholegie a psychofyzika č. 1/1999 uvádí, že je možné zachytit přítomnost takového fantomu.

   V Kazachstánu, v Alma-Atě žil v roce 1990 geofyzik L. S. PRICKER. V únoru 1990 seděl u stolu s rodinou a ještě s dvěma přáteli a na 30 - 40 sekund ho zahalil horký světelný mrak, oblak vyvolal pocit tíhy na něm a Pricker pociťoval bodání jehliček v zátylku a průchodu oblaku celým tělem. Pak se oblak rozplynul. Užaslá společnost se rozešla, ale Pricker dostal vysokou horečku a blouznění až do bezvědomí. To trvalo 56 hodin, pak se začal rychle uzdravovat. Po této události získal výborné senzibilní schopnosti a vnímavost k bytostem a útvarům jemněhmotného světa. Začal je fotografovat, zpočátku na fotoaparátu značky Kyjev-30 - Zenit.

20. září 1990 probíhal koncert Alma-atské filharmonie - dávali Brahmse, houslový koncert. Pricker vyfotografoval filharmonii na scéně a nalevo od hudebního tělesa stál fantom Johannese Brahmse se založenýma rukama. Fotografii posuzovali různí odborníci, včetně kulturních historiků. Podoba skladatele byla přesná - a to ve věku 42 let, kdy houslový koncert složil. PRICKER takovou fotografii nazývá senzografie. Publikoval jich více jak 100, a to i na Mezinárodní konferenci v Moskvě 27. -29. října 1999 na téma Vědecké, aplikované experimentální problémy psychofyziky na přelomu tisíciletí. Dále prý provedl senzografii Einsteina z r. 1995 a jiné. (1) Do jaké míry šlo o "senzografii" a ne obyčejné fotomontáže, je otázka...

   Experimentální fyzik Mišin z Leningradu po asi 10 letech výzkumu sestrojil roku 1991 přístroj s umělým biopolem a nazval ho Biorobot. Tento přístroj slouží k registraci jemně hmotných procesů, a to i ve vesmíru. Společné a astronomy z observatoře Pulkovo (Hlavní astrofyzikální observatoř Ruské AV) zkoumali s pomocí tohoto přistroje sporadické výboje záření z vesmíru.

   5. dubna 2001 zaznamenali výboj - nárazovou vlnu ze souhvězdí Jižní ryba (Piscis Australis), na který Slunce okamžitě zareagovalo zvýšením záření na všech sledovaných frekvencích, narostl počet slunečních skvrn. (?)

   GENNADIJ MARKOV je autorem přístroje a vedoucím týmu, který v Ústavu analytické chemie Akademie věd RF sestrojil přístroj, který umožňuje komunikaci s informačním polem Země a Sluneční soustavy… Komunikace je srozumitelná a pomocí přístroje získávají prognózy nejbližší budoucnosti...

   Další senzibil ANATOLIJ JAKOVENKO byl představen v roce 1993 na vědecké konferenci. Akademik L. G. PRIŠČEPA označil Jakovenka za mezinárodního experta, který dokázal dosáhnout mimořádné citlivosti vnímání - u elektromagnetických kmitů - 10 -24 Hertzů. Jakovenko je schopen zachycovat nejjemnější energetické informace z okolního prostředí, od různých biologických objektů, včetně vznikajících lidských myšlenek a dalších informačních záření nejrůznějších živých objektů na velké vzdálenosti. Publikováno v roce 1996.

   Jak je zřejmé, při posuzování takovýchto zpráv je nutné znát možnosti psychotroniky, mít kritický přístup a vědět, že podvodníci jsou všudypřítomní…

Odkazy

(1) NEW ENERGY TECHNOLOGIES č. 2, rok 2001 (ruský časopis vycházející v angličtině) - autor A. M. Mišin:  Základní zákon dynamiky éteru.

 

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 112