Již mnoho let různá média spekulují nad využitím psychotroniky ve vojenství a pro účely bezpečnostních složek státu.

V průběhu této diskuse docházelo ke srovnání ve vývoji mezi tzv. Východem a Západem. 

 

 

TELEPATIE jako zbraň

V oblasti spojení a velení bylo uvažováno o tom, že by psychotronika mohla plnit následující úkoly:

• udržení nezjistitelného spojení s vlastními jednotkami a zbraňovými systémy i v podmínkách vedení jaderné války,
• telepatické „odhalování" činnosti protivníka,
• telepatická dezinformace protivníka (předávání klamných zpráv a rozkazů apod.),
• telepatické „ovládání" vlastních jednotek nebo obsluh důležitých zbraňových systémů,
• udržování spojení s agenty v nepřátelském týlu.

V tehdejším komentáři je uvedeno, že spojení lze uskutečnit, avšak v menším rozsahu a nikoliv se stoprocentní jistotou. Taktéž je reálné zjištění tohoto přenosu. Přičemž komentátor zdůrazňuje, že to lze zjistit velmi dobře. Přičemž dezinformace nepřichází v úvahu. Telepatické ovládání v bezprostřední bojové činnosti je však problematické, neboť operatéři psychotronických fenoménů nemají dostatečný klid na soustředění. Udržování spojení s agenty v nepřátelském týlu je možné, avšak nebezpečné z důvodu odhalení.

Ovlivňování psychiky

Za reálný fenomén je považováno ovlivnění lidské psychiky u vybraných jedinců. Například u vybrané skupiny vojáků, skupin hloubkového průzkumu, nebo velitelů a pracovníků štábu. A to tak, aby byla schopna dlouhodobě snášet vysoké pracovní i psychické vypětí při plnění úkolů, pracovat ve stresových podmínkách, při působení extrémně vysokých či nízkých teplot, radioaktivního záření, snášet nepřátelské výslechy atd.

K tomu se jako reálný fenomén váže možnost dálkovým hypnotickým (nebo telepatickým) působením na vojáky vyvolat jejich netečnost a lhostejnost k plnění úkolů, stavy deprese a úzkosti.

Oblastí, která se kupodivu zdála být perspektivní, mělo být dálkové ovládání speciálních zapalovačů, které jsou součástí náloží. Přičemž komentátor odmítl jako možné obecné ničení vybraných cílů pomocí telekineze. A to, jak správně uvedl, „nebude dlouhodobě reálné".

Podle představ západních vojenských analytiků se mělo jednat o dálkově odpalované miny, munici, řízené střely. Uvažovalo se i o využití ohybového jevu při likvidaci nepřátelských družic, letounů a ponorek.

Tyto informace si však zaslouží komentář. Dle leteckých výsledků naší armády za posledních deset let by se mohlo zdát, že alespoň v tomto směru psychotronika podala své výsledky.

Utajené superzbraně?

Nutno říci, že komentátor některé jevy, které podle západních odborníků měly být využity ve válce, ani nehodnotil. Tak příkladně možnost konstrukce tzv. hyperprostorové energetické zbraně, která měla pracovat na principu „skalárních vln" a která měla umožnit „usměrnění" jaderného výbuchu, provedeného na vlastním území, na vybrané cíle a prostory protivníka.

Při troše černé škodolibosti bychom si mohli připomenout, že černobylská havárie byla vlastně také výsledkem nepodařeného (a neschváleného) experimentu.

Stejným způsobem měla být podle západních odborníků přenášena i elektromagnetická energie. Přičemž využitím „hyperprostorových energií" by prý mohla vytvářet energetické ochranné štíty nad ohroženými oblastmi.

Zde si ani tehdejší hodnotitel, ani já nedovolíme komentovat. Zde myšlenka nepředbíhá jenom dobu (a techniku), ale také zdravý rozum.

Vzhledem k tomu, že těmito projekty byly „krmeny" země Varšavské smlouvy za prezidentování Ronalda Reagana, napadá mě spíše spojitost s jeho další velmi dobře realizovanou dezinformací, a to tzv. Hvězdnými válkami. Z toho pohledu by nebylo ani nereálné podivné zpřístupňování tajných dokumentů ze strany amerických tajných služeb.

Samozřejmě že byly zpřístupněny na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, tzv. FOIA. Ale mohly být „začerněny" tzv. od shora až dolů. Stejně tak, jako dokumenty z prodeje zbraní Contras do Nikaraguy. To se však nestalo, jak se může každý přesvědčit na internetu.

Jako poslední část si tehdejší předkladatel a komentátor nechal pro vojenské příslušníky projekty, o kterých se v hodnocení zmínil „Bez komentáře".

Je to představa, že vybrané vzdušné cíle a řízené střely mají být pomocí dematerializace (sic!) přeměněny „v nulovou hmotu a nulovou energii". Nebo že nepřátelské družice mají být likvidovány vytlačením či přemístěním do „hyperprostoru". Přičemž metodou přenosu družic do jejich vlastní minulosti nebo do „paralelního vesmíru" má být znemožněno jejich použití v předpokládaném čase.

Případně že k vývoji nových zbraňových prostředků, kde by mohlo být využíváno i snížení nebo úplné odstranění působení gravitace v určitých prostorech nebo u vybraných objektů. Posledním projektem, kterého se týkal komentář a který kupodivu je založen na reálném podkladě, bylo využití tzv. mitogenickéko záření. Jedná se o záření rostlinných nebo živočišných buněk, které vysílá každá zanikající odumírající buňka. Tento jev byl již v roce 1923 objeven sovětským histologem A. Gurjevičem. Předpokládalo se, že by při jeho zesílení bylo možno ničit živou sílu na bojišti.

Z jakých důvodů „nažral" v roce 1987 čas tak, že bylo možno předložit zástupcům armády dokumenty, které byly de facto kompilací dokumentů z otevřených a neveřejných zdrojů, nevíme.

Co se asi odehrávalo při následné diskusi? O tom se můžeme jen dohadovat.

Ale třeba to byla tzv. „vyšší" hra. Možná to byl onen okamžik, kdy se vybavuje pravda.

Protože jako jeden z posledních byl nastíněn projekt, ve kterém se považovala za perspektivní možnost hromadného vyvolání duševních poruch u velitelsko-štábních pracovníků protivníka vysíláním mozkových signálů duševně nemocného člověka pomocí silných vysílačů, a rozšiřování nakažlivých chorob stejným způsobem tím, že se vyšle vzorek nemoci.

Tehdejší komentátor byl kupodivu tváří v tvář svým vojenským posluchačům stručný: „Bez vysílačů - reálný fenomén."

Závěrem možno konstatovat, že jako nejúčinnější by se v takovém případě hodilo vysílat mozkové signály alkoholika. Ale kdo ví? Vzhledem k tomu, jak skončila Studená válka, třeba to nakonec fungovalo.

Adam Kretschmer

Literatura:

Šír, Ladislav: Využití psychotroniky ve vojenství, Praha, 1987
Ostrander, Sheila; Schroeder, Lynn: Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain, New York, 1970

Obr. 1 Generátor užitý v tajnopisu    

Obr. 2 Generátor určený pro „aktivaci" rostlinných semen    

Obr. 3 Zařízení pro psychokinetické pokusy

Fantastická fakta plus 1/2002