Souvislosti

Tabu - tradice, zvyklosti, pověry 

Popularita Raymonda Moodyho vzrůstá. I v poště se stále častěji objevují dopisy, v nichž je v té či jiné podobě zmínka o jeho „Životě po životě".

Viděl pohádkář Hans Christian Andersen Malenku

Častým motivem indiánské dřevořezby je šaman se svým "medvědím duchem". Proč jsou i na dalších znázorněních jiní medicinmani zobrazeni při stejném držení těla?

 

Slovo grafologie je řeckého původu:

graphein = psáti; logos = slovo, učení, věda; grafologie = věda o písmu.

 

 

Mobilní telefony prodlužují život potkanů, pokud jsou vystaveni jejich záření po dobu devíti hodin denně. Ukazují to předběžné výsledky studie, zveřejněné na webu bioRXIv. (1) 

 

Slovo grafologie je řeckého původu:

graphein = psáti;

logos = slovo, učení, věda;

grafologie = věda o písmu.

Nedávno u nás vyšla knížka „Život před životem" od R. A. Moodyho a P. Perryho.

V tomto pojednání cituji některé úryvky z této knížky a určité nejasnosti o tzv. reinkarnaci se snažím objasnit na základě informačního pole.

 

Neexistuje žádný důkaz života po smrti, který by mohl být přijat vědou. Není nikoho, kdo by takový důkaz poskytl, protože se nikdo z „Onoho světa" zatím nevrátil. Ti, co se vrátili, nebo spíš byli vráceni z klinické smrti, se nacházeli pouze na prahu smrti, v lepším případě na území nikoho, tedy mezi životem a smrtí. Jejich vyprávění je proto vždy determinováno prostorem, v němž se ocitli, a proto nemůže vypovídat o tom, co je za ním, co je za prahem smrti.

 

První spolehlivě zaznamenaný případ stigmatizace je u sv.Františka z Assisi na počátku 13.století, od té doby neuplynulo ani jediné století, kdy by se jev stigmatizace neopakoval.

 

 

Již mnoho let různá média spekulují nad využitím psychotroniky ve vojenství a pro účely bezpečnostních složek státu.

V průběhu této diskuse docházelo ke srovnání ve vývoji mezi tzv. Východem a Západem.