Souvislosti

Kanibalismus je vzájemné pojídání členů jednoho druhu. Tento jev se vyskytuje nejen u zvířat, ale i u lidí. V případě lidského kanibalismu hovoříme o "anthropofagii", neboli lidojedství. 

Americká asociace "People-Unicum“ sestavila soupis nejúžasnějších lidských schopností. 

Chlapec - echolokátor Ben Underwood

Psychologové zjistili, kdy lze ženu donutit mluvit pravdu

Americká asociace "People-Unicum“ sestavila soupis nejúžasnějších lidských schopností. Lidé umí změnit tvar svého těla, necítí bolest, když si propichují krk, chovají se v rozporu s přírodními zákony, přitahují kovové předměty, jsou schopni vidět i bez očí. Tito lidé překvapují nejen obyčejné lidi, ale i vědce.

Gesta jako doprovod mluvené řeči k používá každý z nás. Proč?  

Slovenský „magnetický rekordman“ Karol Ostertag se stal známým díky tomu, že předváděl udržení i velmi těžkých předmětů na hrudi (až 200 kg). Jeho impozantní výkony u některých lidí budí dojem, že nemůžou být způsobené přilnavostí kůže. 

Tabu - tradice, zvyklosti, pověry 

Popularita Raymonda Moodyho vzrůstá. I v poště se stále častěji objevují dopisy, v nichž je v té či jiné podobě zmínka o jeho „Životě po životě".

Viděl pohádkář Hans Christian Andersen Malenku

Častým motivem indiánské dřevořezby je šaman se svým "medvědím duchem". Proč jsou i na dalších znázorněních jiní medicinmani zobrazeni při stejném držení těla?

 

Slovo grafologie je řeckého původu:

graphein = psáti; logos = slovo, učení, věda; grafologie = věda o písmu.