Souvislosti

Mobilní telefony prodlužují život potkanů, pokud jsou vystaveni jejich záření po dobu devíti hodin denně. Ukazují to předběžné výsledky studie, zveřejněné na webu bioRXIv. (1) 

 

Slovo grafologie je řeckého původu:

graphein = psáti;

logos = slovo, učení, věda;

grafologie = věda o písmu.

Nedávno u nás vyšla knížka „Život před životem" od R. A. Moodyho a P. Perryho.

V tomto pojednání cituji některé úryvky z této knížky a určité nejasnosti o tzv. reinkarnaci se snažím objasnit na základě informačního pole.

 

Neexistuje žádný důkaz života po smrti, který by mohl být přijat vědou. Není nikoho, kdo by takový důkaz poskytl, protože se nikdo z „Onoho světa" zatím nevrátil. Ti, co se vrátili, nebo spíš byli vráceni z klinické smrti, se nacházeli pouze na prahu smrti, v lepším případě na území nikoho, tedy mezi životem a smrtí. Jejich vyprávění je proto vždy determinováno prostorem, v němž se ocitli, a proto nemůže vypovídat o tom, co je za ním, co je za prahem smrti.

 

První spolehlivě zaznamenaný případ stigmatizace je u sv.Františka z Assisi na počátku 13.století, od té doby neuplynulo ani jediné století, kdy by se jev stigmatizace neopakoval.

 

 

Již mnoho let různá média spekulují nad využitím psychotroniky ve vojenství a pro účely bezpečnostních složek státu.

V průběhu této diskuse docházelo ke srovnání ve vývoji mezi tzv. Východem a Západem. 

Vědci zjistili, proč lidé mohou pociťovat úplně odlišné city současně 

 

Již v dobách našich pradědů se čas od času psalo o stigmatizovaných osobách, ať už z dob minulých (např. František z Assisi), nebo ze současnosti, v případě, že se takové jevy vyskytly.

 

 

Již mnoho let různá média spekulují nad využitím psychotroniky ve vojenství a pro účely bezpečnostních složek státu.

V průběhu této diskuse docházelo ke srovnání ve vývoji mezi tzv. Východem a Západem. 

Již mnoho let různá média spekulují nad využitím psychotroniky ve vojenství a pro účely bezpečnostních složek státu.

V průběhu této diskuse docházelo ke srovnání ve vývoji mezi tzv. Východem a Západem. 

Akupunktura, léčebné zavádění zvláštních jehel do určitých míst lidského těla — aktivních bodů — pronikla již do obecného povědomí.