Souvislosti

levitacion1V publikaci Superzáhady a zázraky je popsána událost s názvem Astrální putování. Je citována z knihy Tvář Indie, vydané v Londýně v roce 1876, jejímž autorem byl Rakušan Wilhelm Negrelli, synovec Aloise von Mold-Elbe Negrelliho, který zreguloval Rýn a navrhl projekt Korintského a Suezského průplavu.

 

4474mJe jistá okamžitá smrt člověka, pokud jeho mozek utrpěl vážná poranění? Zajisté ano, odpoví lékaři a nejen oni.

Z válečných událostí je však známo, že ani takový výstřel do zátylku, považovaný za smrtící s okamžitým účinkem, nemusí vždy přivodit okamžitou smrt. To potvrdí vojenští profesionálové. Střela musí zasáhnout životně důležité orgány, ale mozek k nim nepatří!

 

maryV roce 2000 věstník "Zprávy z Medžugorie" (1) a po něm i časopis "Regina" (časopis pro oživení duchovního života prostřednictvím mariánských zjevení) (2), přinesl zprávy o odborném psychologickém vyšetření medžugorských vizionářů.

 

 

Vojenská lékařka Lýdia Lvovna Kljaksina v letech Velké vlastenecké války, po válce neurochirurg, prožila po leteckém útoku závažná zranění.

 

 

 

Anglický cestovatel D. Livingstone (1813-1873) zažil při jedné ze svých cest po střední Africe hrůzostrašnou příhodu.

 

 

Vědci zjistili, že absence radosti ze života nemá vliv na lidské zdraví

 

Svatba – šťastný den novomanželů, byla vždy odrazem zvyků, tradic i náboženství. Patří neodmyslitelně do kulturního kontextu daného národa i regionu. 

Dnes je normální dbát na osobní hygienu, ale do počátku 18. století se nemusel člověk za celý svůj život ponořit do vody. Mnozí lidé byli přesvědčeni, že koupel je nezdravá, a omývání těla ve vodě, zejména horké, vyvolává různé nemoci, a umožňuje jim proniknout do těla. Ale i když se člověk ponořil do vany, pak jen oblečený. Tento zvyk se udržel až do konce 19. století.

Kultura pohlavních vztahů je organickou součástí kultury společnosti. V různých dobách a v různých zemích vznikly a udržovaly se rozličné podivnosti v kultuře, ale i v intimních vztazích. 

Někteří vědci tvrdí, že hudba vznikla z rytmu, který pomáhal tanečníkům při rituálním tanci, jiní, že vznikla k synchronizaci pohybů při práci.

 

 

 

Závislost na hořkém jídle indikuje psychopatické rysy člověka