Souvislosti

Již mnoho let různá média spekulují nad využitím psychotroniky ve vojenství a pro účely bezpečnostních složek státu.

V průběhu této diskuse docházelo ke srovnání ve vývoji mezi tzv. Východem a Západem. 

Již v dobách našich pradědů se čas od času psalo o stigmatizovaných osobách, ať už z dob minulých (např. František z Assisi), nebo ze současnosti, v případě, že se takové jevy vyskytly. Takovéto případy se pochopitelně těšily zvláštnímu zájmu. Jejich výskyt byl vždy doprovázen vášnivými polemikami a v posledních dvou stoletích  tyto polemiky probíhaly většinou v tisku.

 

Jaký je rozdíl mezi předvídáním a předtuchou? Předvídání je založeno na zkušenosti a logice, předtucha se obvykle pak objasňuje tajemnou schopností některých lidí poznávat cosi „mimosmyslovou" cestou. A velmi často ve snu...

 

zrcadlo1  Otázka zrcadel a jejich úloha v životě člověka.

 

 

divka-rodila-m  Nejmladší matka v historii.

 

 

 

 

kaliningradV srpnu roku 1944 anglické bombardéry provedly masivní nálety na Königsberg (Královec ve východním Prusku, dnes Kaliningrad v Ruské federaci). Hlavním cílem bombardérů byl blok středověkých budov v historickém centru tohoto pevnostního města. Proč?

Přímo zde, na adrese Konigsberg 13, pracovaly pro vítězství německých zbraní laboratoře starých kultů.

 

levitacion1V publikaci Superzáhady a zázraky je popsána událost s názvem Astrální putování. Je citována z knihy Tvář Indie, vydané v Londýně v roce 1876, jejímž autorem byl Rakušan Wilhelm Negrelli, synovec Aloise von Mold-Elbe Negrelliho, který zreguloval Rýn a navrhl projekt Korintského a Suezského průplavu.

 

4474mJe jistá okamžitá smrt člověka, pokud jeho mozek utrpěl vážná poranění? Zajisté ano, odpoví lékaři a nejen oni.

Z válečných událostí je však známo, že ani takový výstřel do zátylku, považovaný za smrtící s okamžitým účinkem, nemusí vždy přivodit okamžitou smrt. To potvrdí vojenští profesionálové. Střela musí zasáhnout životně důležité orgány, ale mozek k nim nepatří!

 

maryV roce 2000 věstník "Zprávy z Medžugorie" (1) a po něm i časopis "Regina" (časopis pro oživení duchovního života prostřednictvím mariánských zjevení) (2), přinesl zprávy o odborném psychologickém vyšetření medžugorských vizionářů.

 

 

Vojenská lékařka Lýdia Lvovna Kljaksina v letech Velké vlastenecké války, po válce neurochirurg, prožila po leteckém útoku závažná zranění.

 

 

 

Anglický cestovatel D. Livingstone (1813-1873) zažil při jedné ze svých cest po střední Africe hrůzostrašnou příhodu.