Při zkoumání tohoto tématu je důležité znát možnosti psychotroniky a také mít na paměti problém zdrojů. Ten je v zemích bývalého SSSR velmi podstatný. Pouze znalci ruského tisku ví, který zdroj je seriózní, a který patří do tzv. „žoltoj pečati“, tedy bulváru, který se v rusky mluvících zemích dovede tvářit velmi zajímavě. Těží z toho, že vše, co je ruské nebo sovětské, je synonymem pro tajné.

   

 

A tak lze beztrestně přinášet jakékoli nesmysly s tím, že šlo o tajné projekty či dlouho utajované informace. Přinášíme proto údaje z různých zdrojů, o jejichž hodnověrnosti si musí čtenář udělat představu sám.

   Pojem eniologie (1) vznikl v roce 1989. Má to být univerzální věda o vesmíru, o informačně-energetické výměně („obměn“) v přírodě a společnosti; mezioborová oblast znalostí o informačně-energetické výměně, která spojuje člověka, přírodu a společnost a zabezpečuje jejích společný harmonický vývoj; je integrální vědou pro jemnou informačně-energetickou podstatu přírody.  V listopadu 1989 vznikla v SSSR moskevská ASOCIACE APLIKOVANÉ ENIOLOGIE.

   V dubnu 1995 se tato Asociace přeměnila - už v Ruské federaci - na MEZINÁRODNÍ  AKADEMII ENERGETICKO-INFORMAČNÍCH VĚD. Prezidentem této Akademie byl zvolen F.G. CHANCEVEROV (2) - bývalý dlouholetý manažer zbrojního průmyslu SSSR. Akademie má v současné době svá střediska i v zahraničí.

   Je třeba ovšem vědět, že v Rusku pojem „akademie“ není totéž co u nás. Akademií lze tak nazvat cokoli, není to jako zde, kde je Akademie věd, která je složená z vědců. V RF existují pouze 2 takové akademie – Akademie věd RF a Akademie lékařských věd RF. Ostatní jsou třeba různé soukromé iniciativy, něco jako u nás neziskové organizace, nebo soukromé firmy. S vědou to pak nemá nic společného. A člen takové „akademie“ se pak nazývá „akademikem“.     

   Poslední seriózní publikace na téma parapsychologie je kniha sovětského biologa, akademika A.P. DUBROVEM s V. N. PUŠKINEM „PARAPSYCHOLOGIE  A SOUČASNÉ POZNANÍ.“ (Parapsichologija i sovremennoe jestestvoznanije. Moskva, 1989, 281 stran). (3) V knize je roztřídění psí-jevů do skupin:

   I. ČASOPROSTOROVÉ JEVY - 
   A. Minulost:
   1. reinkarnace
   2. retrospektiva
   3. "dříve spatřené" dejá vu.   
   B. Současnost
   1. Jasnovidectví (telegnose aktuální)
   2. Teleportace
   3. Astrální projekce, mimotělesná putování
   C. Budoucnost
   1. předvídání budoucnosti, telegnose.
   II. POLE A SILOVÉ JEVY
   1. Psychokineze
   2. Telekineze
   3. Levitace
   4. Poltergeist (hlomozící, hřmotný duch)
   5. Psychická chirurgie a léčení
   6. Fotografování myšlenek.
   III. Materiálně energetické jevy
   1. přeměna hmoty
   2. Zhmotňování a dematerializace
   3. Théta-jevy
   4. ektoplazma   
   Rozsah tématu je skutečně velmi obsáhlý.   

Odkazy
  
(1) Эниология.  Internet: http://eniologi.ru/ (2010-2016)

(2) Ханцеверов, Ф.Р. KOOB. Internet: http://www.koob.ru/hanceverov/

(3) Дубров А.П. - Пушкин В.Н.: Парапсихология и современное естествознание. Moskva, 1989. KOOB. Internet: http://www.koob.ru/dubrov_aleksandr/parapsych

  Pokračování

 

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 107