Ve Velké sovětské encyklopedii se toho o parapsychologii mnoho nedočtete. Jsou v ní vysvětleny jen ty nejdůležitější pojmy týkající se nejpočetnější skupiny těch fenoménů, které jsou spojeny s přenosem informací po dosud neznámých kanálech.

 

 

V první řadě se tu uvádí telepatie - přenos myšlenek a pocitů na dálku (například, když jste měli předtuchu neštěstí, které se skutečně přihodilo vám nebo blízké osobě).

Potom následuje retroskopie - získání autentických poznatků o událostech dávno minulých a též předpovídání budoucnosti. Často se tyto zvláštní schopnosti označují jediným slovem - jasnovidectví. Jelikož tento výraz mystici a idealisté už dávno zdiskreditovali, používají se dnes termíny vědečtější.

Nejčastěji se hovoří o mimosmyslovém (extrasenzorickém) vnímání. Tento výraz používají běžně i psychologové.

Je dokázáno, že existují lidé, kteří dovedou zjistit a lokalizovat zásoby podzemních vod, ložiska rud nebo určit prázdné prostory nacházející se hluboko v zemi. Někteří mají schopnost "kožního vidění" a mohou číst zapečetěné dopisy, uhádnou, jaké věci jsou v zavřených skříních či trezorech...

Podobnými schopnostmi disponují i mnohá zvířata. Biologové například znají ptáky, kteří s jistotou nacházejí potravu pod závějemi sněhu nebo hromadami kamení. V poslední době se objevily i zprávy o lidech s rentgenovým zrakem, kteří vidí vnitřní orgány. Dnes už není pochyb o tom, že existuje i para-medicína - léčení hypnózou, soustředěnou energií biopole mozku. Víme, že i k tomuto se přidržuje mnoho šarlatánství, ale zdá se, že tyto mystifikační obřady pomáhají věci.

Psychopole může mít i negativní náboj, což značí, že může škodit zdraví. Projevuje se to např. uhrančivým pohledem. To, že mozek, který má vlastní bioelektrický potenciál, vysílá do okolí různé druhy mozkového záření - počínaje elektromagnetickými vlnami a konče unikátními speciálními druhy vln - dnes už víme. Tyto vlny jsou schopné zachycovat jemné fyzikální přístroje. Jejich původ však neznáme, proto je obrazně nazýváme psychickou energií.

O každém zde uvedeném, ale i neuvedeném, parapsychologickém efektu by se dalo hovořit samostatně. Dále však zaměříme na telekinezi. Je to schopnost některých jedinců přenášet a hýbat předměty na dálku bez dotyku, jen silou vůle, jak se říká. Tento jev je velmi zřídkavý a o to udivující. I když se třeba s telepatií setkal téměř každý (jejím základním projevem je pocit pohledu do zad), pak telekinezi vidělo ve skutečnosti jen velmi málo lidí.

Pokračování