vlci-dite„Člověk na prahu třetího tisíciletí vstupuje do technologického věku se silnou duševní a duchovní deprivaci, kterou jsme nazvali syndromem vlčích dětí.“

 

 Naše dnešní sociálně-kulturní myšlení se vyvíjí 2000 let jako adaptace na vytváření postupné globální jednoty kritérií v chápání světa a dále požadavku soužití stále větší skupiny lidí. Nezanedbatelnou roli v tomto vývoji sehrálo křesťanství. Určující „skupinou lidí“ na jednotu uvažování, se dnes stává civilizace, která nabývá celosvětový (globalizační) rozměr. Do začátku našeho letopočtu převažovalo u člověka archaicko-magické myšlení, které mělo u různých skupin lidí výrazné odlišnosti. Zásadní změny vyplývající z požadavků na „globální jednotné uvažovaní (myšlení)“ lidí jsou však patrné až v posledních 200 letech, kdy se uplatňují i nové kulturní normy.

V současnosti převažuje u člověka sociálně-kulturního myšlení, jehož základní charakteristikou je zjednodušeně řečeno, „přírodovědný charakter“, na rozdíl od archaicko-magického myšlení, které má „duchovědný charakter“. Přestože by se mohlo zdát, že archaicko-magické myšlení se z lidské mysli vytratilo a již neexistuje, není tomu tak, jeho existence je potlačena a působí skrytě na pozadí v množině lidských pocitů.  Tak jako dnešní kultura je postavená na kultuře předcházející, tak i sociálně-kulturní myšlení, nesoucí dnešní dominantní způsob uvažování, je postaveno na „myšlení“ předchozím archaicko-magickém. Toto „myšlení“ může za určitých okolností významně ovlivňovat rozhodování a život člověka aniž by si toho byl plně vědom.
 

 

 

vlci-deti2

 

vlci-deti3

Obr. 2. Širší pojetí lidské psychiky. Poznámka k obr. 2.:

Širší pojetí lidské psychiky je model psychiky, který rozšiřuje klasický pohled psychologie zahrnující mysl a duševno, a dále klasické členění subsystémů psychiky vědomí, podvědomí a nevědomí, přičemž stav vědomí a podvědomí rovněž jako pojem vyjadřuje i úroveň uvědomění. Rozšíření psychiky spočívá v přijetí rozměrnosti lidského duchovna a stavu uvědomění v tzv. rozšířeném vědomí. V širším pojetí lidské psychiky jsou rozšířeny celky psychiky o vlastní vědomí, intervědomí a nadvědomí. Celek vědomí, který je základem v členění klasické psychologie se vytratil, tím že byl rozdělen na vlastní vědomí a intervědomí.

Ve vodorovné ose (NV-VV-IV) leží existenční dimenze a ve svislé (pV-VV-nV) leží poznávací dimenze lidské psychiky.

 

Pokračování