Teorie

Snad žádný z mých pojmů nebyl tolik vystaven neporozumění, jako myšlenka kolektivního nevědomí. V následující stati se pokusím

a) podat definici tohoto pojmu, b) představit jeho význam pro psychologii, c) vysvětlit způsob důkazu, d) uvést několik příkladů.

Základem analytické psychologie, podmínkou pochopení Jungova díla, je jeho chápání duše člověka, neboť pro Junga byla psychologie vskutku vědou o duši. 

Anatomie je věda popisující stavbu těl organismů. Jistě řeknete, jaká zde alternativa.

Léčit lze více způsoby, ale stavba těla je jen jedna a správný popis může být také jen jeden.

 

 

Při prvním seznámení s dílem Carla Gustava Junga se nezasvěcený člověk neubrání údivu a snad i potenciálnímu zmatku, či pocitu zahlcení pod dojmem nesmírného množství myšlenek, dalece přesahujících rámec toho, co dnes běžně chápeme pod pojmem 'psychologie'.  

Telekineze je schopnost některých jedinců přenášet a hýbat předměty na dálku bez dotyku, jen silou vůle, jak se říká. Tento jev je velmi zřídkavý a o to udivující. I když se třeba s telepatií setkal téměř každý (jejím základním projevem je pocit pohledu do zad), pak telekinezi vidělo ve skutečnosti jen velmi málo lidí.

 

proutekBritské ministerstvo obrany zaujalo tvrzení ruských vědců, že rotující těleso vytváří pole, které prostupuje všemi materiály. Pokud by se to potvrdilo, mohl by vzniknout nový komunikační prostředek určený třeba pro ponorky.

 

Ve Velké sovětské encyklopedii se toho o parapsychologii mnoho nedočtete. Jsou v ní vysvětleny jen ty nejdůležitější pojmy týkající se nejpočetnější skupiny těch fenoménů, které jsou spojeny s přenosem informací po dosud neznámých kanálech.

 

 

aura 1Když tělesa na sebe vzájemně působí bez zjevného kontaktu, fyzikové obyčejně hovoří o polích. Samozřejmě, každému poli odpovídá jeho elektrická, magnetická atd. i další síla. Ale síly, jak je známo, jsou známy pouze ve fyzikální rovině. "Biologické síly" v přírodě nejsou dosud známé, proto lze hovořit nikoli o biologických, ale pouze o fyzikálních polích.

 

Stále se objevují zprávy, že vědci budou brzy schopni vymyslet mechanismus pro čtení myšlenek lidí.

Nakolik je možné zhotovení takovéto vědecké metody?

A jaký bude tento vynález mít vliv na životy lidí?

Přinese tento objev plusy či mínusy?

 

V 19. století přišel indický vědec Džagatčandra Bose s převratnou teorií. Sestrojil citlivé přístroje, jež zaznamenaly elektromagnetické vyzařování rostlin, reakci na dráždění kofeinem, alkoholem, strychininem a elektřinou, jejich znecitlivění chloroformem a probuzení na čerstvém vzduchu, proudění roztoku v těle rostlin a jiné pokusy. Na základě toho dospěl k závěrům, že rostliny mají elektrickou pulzaci, srdce a nervový systém. Většina vědců tyto názory odmítla nebo přehlížela.

Dva muži, vzdálení 5000 km, si poslali zprávu jen za pomocí své mysli