Teorie

Pojem rozšířeného vědomí patří mezi velmi frekventované a dalo by se říci módní termíny posledních dvaceti let. Významově ekvivalentní jsou mu pojmy alternativní stavy vědomí a mystická zkušenost, i když poslední z nich, přísně vzato, vyjadřuje jen jeden druh rozšířeného vědomí.

 

Snad žádný z mých pojmů nebyl tolik vystaven neporozumění, jako myšlenka kolektivního nevědomí.

* Příklad   

Snad žádný z mých pojmů nebyl tolik vystaven neporozumění, jako myšlenka kolektivního nevědomí.

* Metoda důkazu 

Snad žádný z mých pojmů nebyl tolik vystaven neporozumění, jako myšlenka kolektivního nevědomí.

* Psychologický význam kolektivního nevědomí 

 

 

 

Snad žádný z mých pojmů nebyl tolik vystaven neporozumění, jako myšlenka kolektivního nevědomí. V následující stati se pokusím

a) podat definici tohoto pojmu, b) představit jeho význam pro psychologii, c) vysvětlit způsob důkazu, d) uvést několik příkladů.

Základem analytické psychologie, podmínkou pochopení Jungova díla, je jeho chápání duše člověka, neboť pro Junga byla psychologie vskutku vědou o duši. 

Anatomie je věda popisující stavbu těl organismů. Jistě řeknete, jaká zde alternativa.

Léčit lze více způsoby, ale stavba těla je jen jedna a správný popis může být také jen jeden.

 

 

Při prvním seznámení s dílem Carla Gustava Junga se nezasvěcený člověk neubrání údivu a snad i potenciálnímu zmatku, či pocitu zahlcení pod dojmem nesmírného množství myšlenek, dalece přesahujících rámec toho, co dnes běžně chápeme pod pojmem 'psychologie'.  

Telekineze je schopnost některých jedinců přenášet a hýbat předměty na dálku bez dotyku, jen silou vůle, jak se říká. Tento jev je velmi zřídkavý a o to udivující. I když se třeba s telepatií setkal téměř každý (jejím základním projevem je pocit pohledu do zad), pak telekinezi vidělo ve skutečnosti jen velmi málo lidí.

 

proutekBritské ministerstvo obrany zaujalo tvrzení ruských vědců, že rotující těleso vytváří pole, které prostupuje všemi materiály. Pokud by se to potvrdilo, mohl by vzniknout nový komunikační prostředek určený třeba pro ponorky.

 

Ve Velké sovětské encyklopedii se toho o parapsychologii mnoho nedočtete. Jsou v ní vysvětleny jen ty nejdůležitější pojmy týkající se nejpočetnější skupiny těch fenoménů, které jsou spojeny s přenosem informací po dosud neznámých kanálech.