Teorie

Místo a úloha psychotroniky v systému vědy

 

 

 

 

Psychotronika jako každá vědecká disciplína překonává ve svém vývoji složitá období. Problémy, které jsou u ní zdrojem potíží, se však nenacházejí v ní samotné. Problémem je totiž její zdánlivý nesoulad se současným stavem vědy.

Vědu prosazují lidé a v jejich přístupu narážíme na úskalí spojené s jejich myšlením, které je propojeno s fungujícím systémem vědy.

Místo psychotroniky je na rozhraní vědních disciplín studujících neživou a živou hmotu.

Úlohou psychotroniky je zkoumat podstatu existence živé hmoty a s ní spojené psychotronické jevy.

O vzniku psychotroniky v současnosti panují značné dohady.

Je to způsobeno tím, že historické období socialismu a ideologie komunismu pominula.

 

Zapomenuté schopnosti naší mysli?

Šestý smysl chce klid.

Zná náš mozek cestu mimo čas a prostor?

 

 

V roce 2010 seriózní časopis "Sociální psychologie a osobnosti" (1) po mnoha zkouškách zveřejnil článek vědců o jasnovidnosti.

 

 

Kapitola z knihy Z. Vojtíška:

ENCYKLOPEDIE NÁBOŽENSKÝCH SMĚRŮ A HNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE. (1) 

 

 


Nicméně, zatím to však raději nazývají

"nové formy komunikace mezi organismy a okolním prostředím". 

 

Pojednání usiluje informovat o předmětu výzkumu psychotroniky.

Práce je rozdělena do čtyř částí: Historie jevu, Psychotronická fenomenologie, Postoje k psychotronice a její definice a Filosofické a ideové aspekty psychotroniky.

Stručný nástin historie a obsahu učení

 

 

 

 

Stručný nástin historie a obsahu učení