Teorie

tantraEvropané se dozvěděli o Tantře brzy poté, co se jim podařilo najít cestu do Indie. Hinduismus, národní náboženství většiny obyvatelstva Hindustánu, byl křesťany bez váhání zařazen mezi "pohanská" náboženství. Zvláště silným útokům a spílání bylo vystaveno učení Tantry.

4474mPokud se má o problému prekognice (jasnovidectví) vědecky pojednat, musí se vzít v potaz výsledky moderní fyziky, zejména kvantové.