Teorie

BarnumPhineasJako Barnumův, resp. barnumský (podle majitele cirkusu P.T. Barnuma, mistra psychické manipulace), nebo také Forerův efekt označujeme obecně platný psychologický fenomén, kdy člověk má tendenci akceptovat jakékoli obecné a vágní popisy osobnosti jako přímo ušité na jeho osobu.

 

vlci-dite„Člověk na prahu třetího tisíciletí vstupuje do technologického věku se silnou duševní a duchovní deprivaci, kterou jsme nazvali syndromem vlčích dětí.“

 

vlci-dite„Člověk na prahu třetího tisíciletí vstupuje do technologického věku se silnou duševní a duchovní deprivaci, kterou jsme nazvali syndromem vlčích dětí.“

 

vlci-dite„Člověk na prahu třetího tisíciletí vstupuje do technologického věku se silnou duševní a duchovní deprivaci, kterou jsme nazvali syndromem vlčích dětí.“

 

vlci-dite„Člověk na prahu třetího tisíciletí vstupuje do technologického věku se silnou duševní a duchovní deprivaci, kterou jsme nazvali syndromem vlčích dětí.“

 

tantraEvropané se dozvěděli o Tantře brzy poté, co se jim podařilo najít cestu do Indie. Hinduismus, národní náboženství většiny obyvatelstva Hindustánu, byl křesťany bez váhání zařazen mezi "pohanská" náboženství. Zvláště silným útokům a spílání bylo vystaveno učení Tantry.

4474mPokud se má o problému prekognice (jasnovidectví) vědecky pojednat, musí se vzít v potaz výsledky moderní fyziky, zejména kvantové.