Věda

Ocitneme se na neznámém místě - v domě nebo na ulici a najednou máme jistotu, že jsme tu už jednou kdysi byli. Stál tu tento nábytek a rostly tu tyto stromy. Byli tu i ti samí lidé. A mluvili na to samé téma jako kdysi.

 

O své schopnosti vidět auru a jasnovideckých schopnostech přesvědčují lidi mnozí esoterikové. Existují webové stránky a knihy, které nabízejí krok za krokem získání tohoto umění. Neurofyziologové sledovali několik lidí, ovládajících tuto schopnost a skutečně našli něco, čeho si dříve nevšimli. Ale ne v oblasti „jemných“ energií, ale v mozku samotných jasnovidců.

Mají všechna zvířata schopnost předpovídat katastrofu, jako je zemětřesení nebo výbuch sopky? Od určité doby se seizmologové a biologové pravidelně dotazují na chování živých organismů těsně před kritickým okamžikem.

Vědci objevili oblasti mozku, zodpovědné za dobré a špatné lidské skutky.

Vědci provedli pokusy, které prokázaly, že řada příběhů z Bible jsou pouze důsledkem "samovolných lucidních snů".