Vědci objevili oblasti mozku, zodpovědné za dobré a špatné lidské skutky.

 

 

Nedávné vědecké výzkumy prováděné Dr. Antonio Rangelem z California Institute of Technology (1), ukázaly: v našem mozku existují oblasti, které jsou v neustálém souboji za právo kontrolovat chování lidí. (2)

Tyto oblasti nazval "Andělem" a "Démonem". První z nich je zodpovědný za dobré sebeovládání, ale zároveň je sídlem i slabé vůle. K tomuto závěru došel poté, co vědci provedli experiment, který ukázal náchylnost lidí k nezdravým potravinám v rychlém občerstvení. 

A ukázalo se, že "Anděl" ovlivňuje člověka, který se rozhoduje, jestli má sníst hamburger, při vědomí dodaných argumentů jako je „hygiena“, nebo „nezdravé potraviny“. A "Ďábel", naopak aktivizuje nepřekonatelnou touhu sníst škodlivé potraviny.

„Stejné oblasti mozku stále bojují mezi sebou i ve vážnějších otázkách, než v gastronomických vášních,“ vysvětluje Dr. Rangel. "Andělé" a "Démoni" začínají "válku" při rozhodování ve finančních otázkách, při rodinných konfliktech, v náboženských otázkách…“

Obecně lze říci, že jde o všechny ty úlohy, které vyžadují sebeovládání. A úspěšně se lze vyrovnat s takovými, kde "Andělé" drží uzdu negativních emocí, a tlačí na negativní stránky věci.

Výsledky těchto studií bude možno v budoucnu pochopit až při dalším pokroku neurovědy.

V jiném experimentu Dr. Rangel a jeho tým ukázal dobrovolníkům fotografie různých jídel, od čokoládových koláčů až po saláty z květáku. Účastníci byli požádáni, aby ocenili každé jídlo na základě své chuti.

Přitom byly jejich mozky skenovány pomocí tomografie. U účastníků experimentu s výraznou sebekontrolou byly zaznamenány signály v oblasti "Anděl", když se rozhodli pro zdravou výživu.

U těch samých, když "andělé" příliš měkce "prodali" svým majitelům zdravé jídlo, signály v této oblasti mozku byly slabé. A dobrovolníci – milovníci sladkých jídel - si vybrali deserty, aniž by přemýšleli o jejich nutriční hodnotě.

„Po staletí vědci diskutovali o hledání způsobů, jak bojovat proti pokušení,“ s hrdostí konstatuje spoluautor výzkumů profesor Colin Camerer. „Dnes jsme konečně mohli udělat velký krok k řešení tohoto problému.“

Nyní víme, kde je "tlačítko" samoregulace v mozku, které je zodpovědné za různá pokušení.

Vědecký název oblasti mozku "Anděl" zní takto: dorsolateral prefrontal (DLPFC) (obr.1), a "ďábel" - ventromedial prefrontal (vmPFC).

Odkazy: 

(1) Rangel Neuroeconomics Laboratory. Internet: http://www.rnl.caltech.edu/ 

(2) Hare, T.A. - Camerer, C.F. – Rangel, A.: Self-Control in Decision-Making Involves Modulation of the vmPFC Valuation System. Science, 2009, 324:646-648. Internet: http://www.rnl.caltech.edu/publications/pdf/hare2009.pdf  

 

***

Líbil se vám článek a celý web?

Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 467