Věda

Vědci dokázali, že nízké dávky záření prodlužují život

Dříve ve vědě i v obecném povědomí převažoval názor, že jakákoli míra záření, která je odlišná od přirozené radiace pozadí, je škodlivá pro lidské tělo. Také, že dokonce i minimální vystavení svého těla tomuto záření spouští rakovinu. Nicméně, vědci se opakovaně setkali s případy, které absolutně tyto závěry popřely.

 

Vznikají přístroje, čtoucí vnitřní monology člověka

 

 

 

Američtí vědci zjistili, jaká část mozku je zodpovědná za předvídání budoucnosti. Vyjasnilo se také, že tuto schopnost nemají jen nějací výjimeční lidé, ale téměř všichni. Prostě tehdy, když jsme si zvykli myslet racionálně a fungovat tak, jak je ve společnosti obvyklé, jsme tuto vlastnost v sobě potlačili.

 

Kde se bere šum moře v mušlích, jak se zvuk mění na světlo, proč ze záznamu náš hlas zní jinak ...?

 

Prvním důsledkem evoluce bylo, že náš předek získal schopnost sevřít ruku v pěst, aby porazil svého soupeře