Věda

Vědci objevili oblasti mozku, zodpovědné za dobré a špatné lidské skutky.

Vědci provedli pokusy, které prokázaly, že řada příběhů z Bible jsou pouze důsledkem "samovolných lucidních snů".
 

Časopis Československá psychiatrie uvedl článek (*) o případu, kdy se muž domníval, že je těhotný. Příspěvek byl přednesen na 10. celostátním psychiatrickém sjezdu v Praze.

Sochy na Velikonočním ostrově hlídají tajemství věčného mládí

Všechny živé organismy nakonec zemřou. Je možné předvídat vznik smrti? Nedávno Lawrence Mueller (1) z Kalifornské university v Irvine a jeho kolega Michael Rose (2) zjistili, že smrti předchází určitá fáze, která uzavírá proces stárnutí. Alespoň tak to prokázaly experimenty na octomilkách (Drosophila). (3)