Věda

Časopis Československá psychiatrie uvedl článek (*) o případu, kdy se muž domníval, že je těhotný. Příspěvek byl přednesen na 10. celostátním psychiatrickém sjezdu v Praze.

Sochy na Velikonočním ostrově hlídají tajemství věčného mládí

Všechny živé organismy nakonec zemřou. Je možné předvídat vznik smrti? Nedávno Lawrence Mueller (1) z Kalifornské university v Irvine a jeho kolega Michael Rose (2) zjistili, že smrti předchází určitá fáze, která uzavírá proces stárnutí. Alespoň tak to prokázaly experimenty na octomilkách (Drosophila). (3)

Život v organismu zemřelého pokračuje ještě 4 dny po smrti - Vědci objevili aktivitu genů u mrtvých 

mozek psy-1Začněme zcela banálními příklady.

Člověk pocítil, že ho někde očekávají, a když tam přijel, potvrdilo se, že byl skutečně očekáván. Lovec v tajze v době lovu ucítil za zády nebezpečí, otočil se, a v tu chvíli uviděl číhajícího rysa. Stejně tak je dobře znám efekt zvláštního zjištění, že se něco nepříjemného stane druhému příteli. Je to prosté, náhodné zřetězení událostí, nebo to je telepatie?