Vědci zjistili, u koho je větší riziko schizofrenie a maniodepresivní psychózy

 

 

 

Děti narozené v zimě mají vyšší pravděpodobnost, že budou mít v budoucnu psychické problémy.

Takové poruchy, jako deprese a dokonce i schizofrenie, se právě častěji objevují u lidí, narozených v zimních měsících, říkají američtí vědci.

Výsledky experimentů, provedených odborníky z University Vanderbilt v Tennessee (1), ukazují, že temné a chladné období může narušovat biologický rytmus těch, kteří se tehdy narodili, a vyvolávat poruchy, ovlivňující jejich zdraví.

"Víme, že nálada člověka je závislá, mimo jiné na "biologických hodinách. Selhání tohoto vnitřního mechanismu může vést k nevratným následkům, k vážným poruchám." - řekl Douglas McMahon (2), autor studie.

Biologové studovali chování několika skupin myší, které byly tři týdny po narození umístěny v různých světelných podmínkách. Někteří hlodavci prožívali "léto" - 16 světlých a 8 hodin tmavých. Druhá skupina byla umístěna v podmínkách "zimy" - 8 světlých a 16 hodin tmavých. Zbývající myši z "kontrolní skupiny" prožívali 12 denních a 12 nočních hodin. O několik měsíců později, byla všechna zvířata převedena na přirozený  režim, a biologové je i nadále monitorovali.

„Zjistili jsme, že výchozí světelné podmínky určují chování myší. Zvířata, které se narodily v "zimě", mají sklon spíše déle odpočívat, těžce se přizpůsobovaly režimu denního osvětlení," říká Douglas McMahon.

To znamená, že biologické hodiny jsou nastaveny v úplném počátku života a formuje je výchozí stav světla.

Narození v prosinci však může přinášet i výhody

Jiné poznatky přinesli vědci z Institutu Maxe Plancka. Lidé, kteří se narodili v prosinci, mají vyšší pravděpodobnost, že se dožijí vyššího věku.

Odborníci analyzovali biografie několika tisíc obyvatel Dánska a Rakouska, a zjistili, že největší počet stoletých se narodil právě v posledním měsíci roku.

Ke stejným závěrům dospěli již dříve němečtí vědci, kteří spočítali, že pravděpodobnost dožití se až 105 let je až o 16 % vyšší u lidí narozených v prosinci, než u jejich vrstevníků, narozených v jiných měsících.

Zimní děti sice ohroženy častějším výskytem duševních poruch, ale zase jsou méně náchylní na kardiovaskulární onemocnění, diabetes a rakovinu.

Američtí lékaři jsou přesvědčeni, že děti, narozené v únoru a březnu často trpí alergií na pyl. Vědci naznačují, že nezralý imunitní systém těchto dětí příliš intenzivně reagoval na kvetoucí břízy a trávy, když se s nimi poprvé setkaly v dubnu a květnu.

Několik dat

  • Každý rok asi 150 milionů lidí na celém světě není schopno pracovat z důvodu deprese.
  • Pouze americké ekonomice to způsobí roční ztráty ve výši více než 50 miliard dolarů. Tato částka zahrnuje náklady na 290 milionů ztracených pracovních dní, psychologickou péči a snížení pracovních schopností.
  • Podle prognóz WHO bude do roku 2020 deprese na prvním místě na světě mezi všemi nemocemi, před dnešními infekčními a kardiovaskulárními nemocemi. Už nyní je to nejčastější onemocnění, které postihuje ženy.
  • V USA, podle Americké psychiatrické asociace, deprese postihuje 15 milionů lidí.
  • Jiné studie odhadují prevalenci depresivní poruchy mnohem výše - přes 26% žen a 12% u mužů.
  • V současné době je v USA deprese v pořadí druhá nejčastější příčina hospitalizace, ve Švédsku - první.
  • 80% antidepresiv předepisují ve většině západoevropských zemí, v USA a Kanadě všeobecní lékaři než psychiatři.

Odkazy

(1)    http://www.vanderbilt.edu/
(2)    http://as.vanderbilt.edu/biosci/bio/douglas-mcmahon