Zdraví

Jaké příznaky odhalují, co v těle chybí?

Po dosažení určitého věku máme téměř všechny z těchto příznaků způsobených nedostatkem potravin:

  

Rainbows 22mPařížský lékař dr. Fernand Attali provozuje praxi už přes třicet let a po většinu této doby se zabýval studiem souvislostí mezi počasím a lidským zdravím. Nashromáždil mnoho přesvědčivých důkazů o tom, že meteorologické podmínky jsou často určujícím faktorem při vzniku nebo zhoršování některých nemocí.

Proč tomu tak je, vysvětlil ve své knize Počasí, které zabíjí, počasí které léčí (Le temps qui tue, le temps qui guérit), jež vyšla v květnu 1978 v Paříži. Přinášíme z ní několik výňatků, které autorovu hypotézu osvětlují.